opracowywanie miejscowych planów zagospodarownia przestrzennego                                                           pomoc przy uzyskiwaniu Decyzji o Warunkach Zabudowy
sporządzanie projektów koncepcyjnych
opracowywanie projektów budowlanych - pełnej dokumentacji projektowej koniecznej do uzyskania   pozwolenia   na budowę
przygotowywanie projektów wykonawczych
sporządzanie kosztorysów kontrolujących wykonalność projektów w ramach założonego budżetu
opracowanie certyfikatów energetycznych
doradztwo i nadzór autorski na budowie
opieka projektowa nad zrealizowanym budynkiem
sporządzanie materiałów reklamowych promujących inwestycję
doradztwo w wyszukiwaniu terenów pod inwestycję

 

PROJEKTOWANIE BUDYNKÓW PASYWNYCH I ENERGOOSZCZĘDNYCH